αρχική sitemap επικοινωνία
  Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι  
  english
 
 
Η Εταιρεία Τομείς Ειδίκευσης Δημοσιεύσεις Νέα Θέσεις Εργασίας Γραφεία Σύνδεσμοι
 
   
 
Τομείς Ειδίκευσης
Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων
Είσπραξη Xρεών
Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο
Πνευματική Ιδιοκτησία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 
 
  Michael Kyprianou & Co. LLC is the winner of the Corporate Int 2010 Legal Awards for the Intellectual Property Law Firm of the Year in Cyprus  
 

Είσπραξη Xρεών

Στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής ύφεσης όλο και περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα παρουσιάζουν αδυναμία να αποπληρώσουν τις οφειλές προς τους πιστωτές τους. Η είσπραξη χρέους αποτελεί το μοναδικό τρόπο για έναν πιστωτή να εισπράξει τα χρήματά του.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται περισσότερο από δεκαπέντε έτη στη διεθνή είσπραξη απαιτήσεων. Αποστολή μας και ο στόχος μας είναι να καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εισπράξουμε εκ μέρους των πελατών μας τις απαιτήσεις τους με το πιο γρήγορο και με χαμηλό κόστος τρόπο.Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των οφειλετών επιθυμούν να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό  για να αποφύγουν τη δικαστική είσπραξη απαιτήσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα έξοδα, αμηχανία και εισβολή στα προσωπικά τους δεδομένα.

Ως ειδικοί χρησιμοποιούμε τεχνικές και στρατηγικές σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία  που αφορά τις πρακτικές είσπραξης απαιτήσεων. Το προσωπικό μας είναι έμπειρο και ικανό να χειρίζεται τις πιο δύσκολες και περίπλοκες υποθέσεις. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και ερχόμαστε τακτικά σε επικοινωνία μαζί τους. Τους πληροφορούμε για την εξέλιξη της υπόθεσής τους και είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους αφού η συνεργασία με τον πελάτη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματική είσπραξη χρέους.
 
Στο γραφείο μας πιστεύουμε ότι μία συνάντηση με τον οφειλέτη μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσματική. Το προσωπικό μας ή οι συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι να επισκέπτονται οφειλέτες με σκοπό να διευθετήσουν το θέμα. Είμαστε μέλη του Οργανισμού  Πιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, http://www.csa-uk.com και του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορικών Εισπρακτόρων, http://www.commercialcollector.com με έδρα την Αμερική. Επίσης είμαστε μέλη σημαντικών νομικών δικτύων όπως το Multilaw, http://www.multilaw.com και το World-link for lawyers,  http://www.worldlink-law.com.
 
Βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με διάφορα πρακτορεία εισπράξεων καθώς οι έμπειροι δικηγόροι μας έχουν άριστη γνώση των επιτρεπόμενων διαδικασιών είσπραξης όπως αυτές προβλέπονται τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ένας οφειλέτης θα λάβει οπωσδήποτε ένα δικηγόρο πιο σοβαρά υπόψη παρά οποιονδήποτε άλλο.

Πρέπει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε είσπραξη χρέους μέσω δικαστικής διαμάχης είναι η τελευταία επιλογή όταν όλες οι άλλες εύλογες δυνατές προσπάθειες έχουν αποτύχει. Επίσης, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, εάν είναι προς το συμφέρον τους να καταθέσουν αγωγή εναντίον του οφειλέτη και εάν είναι ρεαλιστικό να αναμένουν  ότι η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί θα μπορεί να εκτελεστεί.

Οι διαδικασίες μας

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πρώτο βήμα είναι η προσωπική συνάντηση με τον πελάτη – πιστωτή ή εάν ο πελάτης είναι στο εξωτερικό τότε γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία για να συλλεχθούν οι σχετικές πληροφορίες. Μετά την συζήτηση με τον πελάτη τον πληροφορούμε για τις διαδικασίες και τον συμβουλεύουμε για τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο είσπραξης του χρέους.

2. ΦΙΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Μετά την συλλογή όλων των πληροφοριών προχωρούμε στο επόμενο βήμα.
Η ομάδα μας θα συλλέξει όσες περισσότερες δυνατές πληροφορίες σε σχέση με τον οφειλέτη για να δημιουργηθεί η αποκαλούμενη «ταυτότητα οφειλέτη». Εάν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ελέγχουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την πιστοληπτική της ικανότητα στην αγορά.

Ξεκινούμε μία τηλεφωνική διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη και στη συνέχεια ακολουθούν επιπρόσθετες κλήσεις. Αποστέλλουμε επιστολές στον οφειλέτη και εάν κρίνεται απαραίτητο του αποστέλλουμε υπενθυμίσεις μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πελάτης ενημερώνεται τακτικά αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
 
'Ολες οι ανωτέρω ενέργεις πραγματοποιούνται εντός ενός ή δύο μηνών, αναλόγως των περιστάσεων της κάθε υπόθεσης. Εάν ο οφειλέτης δε διατίθεται να επιλύσει το θέμα φιλικά ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον πελάτη μας  και συζητούμε μαζί του  αναφορικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης.  Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας συμβουλεύουμε τον πελάτη ως προς τον τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσει. Του τονίζουμε τις κατωτέρω τρεις δυνατότητες:

-Διαπραγματεύσεις επί νομικών θεμάτων,
-Νομικές διαδικασίες,
- Κλείσιμο της υπόθεσης.

3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σε αυτό το στάδιο στέλνουμε στον οφειλέτη μια προειδοποιητική επιστολή και υπενθυμίσεις είτε μέσω φαξ είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνεχίζουμε τις τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις με τον οφειλέτη και τις επιπρόσθετες κλήσεις.  Εάν τα πιο πάνω δεν αποφέρουν αποτέλεσμα τότε ακολουθεί μια προσωπική επίσκεψη στον οφειλέτη. Πιστεύουμε ότι οι προσωπικές επισκέψεις είναι πολύ αποτελεσματικές. 

Επομένως, το προσωπικό μας ή οι συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο (κυρίως στα Βαλκάνια, Ελλάδα, Μέση Ανατολή και Ρωσία) είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι να επισκέπτονται τους οφειλέτες  για να επιλύσουν το ζήτημα. Εάν η απαίτηση δεν ικανοποιηθεί, αποστέλλουμε μία τελική νομική ειδοποίηση και ένα υπόμνημα – εξώδικη δήλωση και πρόσκληση. Όλα τα πιο πάνω συμπληρώνονται εντός μιας περιόδου ενός ή δύο μηνών αναλόγως των περιστάσεων. 

Εάν δεν βρούμε λύση μέχρι αυτό το σημείο τότε το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε με δικαστικές διαδικασίες ή το κλείσιμο της υπόθεσης.

4. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Εάν αποφασίσουμε με τον πελάτη να ξεκινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον του οφειλέτη τότε αμέσως κατατίθεται η αγωγή στο σχετικό Δικαστήριο.Σε ορισμένες υποθέσεις καταθέτουμε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ή με σκοπό τον πάγωμα των λογαριασμών έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαίτηση. Συνήθως με την χρήση ιδιωτικών ερευνητών γνωρίζουμε εξαρχής εάν ο οφειλέτης έχει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας γίνεται μια τελευταία προσπάθεια για εξωδικαστική διευθέτηση.

5. ΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΗΣ

Εάν ο οφειλέτης αρνηθεί να καταβάλλει το χρέος του ή τα έξοδα που ανακύπτουν από τη δικαστική απόφαση,  οι ακόλουθες διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της εκτέλεσης:

Α) εκτέλεση σε κινητά,
Β) εκτέλεση παράδοσης,
Γ) ένταλμα σε ακίνητα,
Δ) διαδικασίες πτώχευσης,
Ε) διαδικασίες κατάσχεσης.
εκτύπωση |
 
 
 
 
Copyright © 2011 Michael Kyprianou & Co LLC, All Rights Reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future | Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future