αρχική sitemap επικοινωνία
  Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι  
  english
 
 
Η Εταιρεία Τομείς Ειδίκευσης Δημοσιεύσεις Νέα Θέσεις Εργασίας Γραφεία Σύνδεσμοι
 
   
 
Τομείς Ειδίκευσης
Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων
Είσπραξη Xρεών
Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο
Πνευματική Ιδιοκτησία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 
 
  Michael Kyprianou & Co. LLC is the winner of the Corporate Int 2010 Legal Awards for the Intellectual Property Law Firm of the Year in Cyprus  
 

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Η δικαιοδοσία της Κύπρου δίνει τη δυνατότητα για έναν εξελιγμένο φορολογικό σχεδιασμό βασιζόμενη  στο εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που κατέχει.  Τα τελευταία χρόνια και  μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας μεγάλος αριθμός διεθνών οργανωτικών δομών περιλαμβάνουν Κυπριακές εταιρείες. Η Κύπρος διαθέτει επί της παρούσης το χαμηλότερο σταθερό ποσοστό εταιρικής φορολογίας (10%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ένα πολύ ανταγωνιστικό ποσοστό ΦΠΑ (18%).

Το γραφείο μας διαθέτει τη νομική κατάρτιση, την εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό να χειριστεί όλα τα φορολογικά θέματα σε διεθνές επίπεδο και να παράσχει αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας με σκοπό την αύξηση των οργανωτικών κερδών και την ελαχιστοποίηση των φορολογικών βαρών που πρέπει να φέρουν τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα. Το γραφείο μας βασίζεται  στις σταθερές διεθνείς επαφές του για την παροχή ολοκληρωμένων και συνεκτικών φορολογικών συμβουλών.

Οι ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο εισήχθησαν τον Ιούλιο του 2002 με την υιοθέτηση του νέου περί Φορολογίας Εισοδήματος Ν.118(Ι)/ 2002 και του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Ν.117(Ι)/ 2002.  Και οι δύο νόμοι τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2003. Η αλλαγή στο φορολογικό σύστημα θεωρήθηκε αναγκαία για την εναρμόνιση των φορολογικών νόμων της Κύπρου με το κοινοτικό  κεκτημένο.

Η φορολογία επιβάλλεται σε όλους τους κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις εταιρείες επί των εισοδημάτων τους ανεξάρτητα από την προέλευση των εισοδημάτων τους ανά τον κόσμο.

Ο νόμος ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο Κύπρου εάν διαμένει στην Κύπρο πέραν των 183 ημερών σε ένα χρόνο. Ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται ως κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς εάν η διοίκηση  και ο έλεγχός του ασκείται στην Κύπρο.

Ο εταιρικός φόρος είναι 10% ο οποίος προς το παρόν είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι Κυπριακές εταιρείες των οποίων η διοίκηση και ο έλεγχος δεν ασκείται στην Κύπρο δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο. Εντούτοις, αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν το εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας της Κύπρου, καθότι η Κύπρος έχει συνάψει ένα εντυπωσιακό αριθμό συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Μαζί με τα ποσοστά χαμηλής εταιρικής φορολογίας και τις ειδικές πρόνοιες για τις επενδυτικές εταιρείες, οι Κυπριακές εταιρείες αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο για έναν αποτελεσματικό διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.εκτύπωση |
 
 
 
 
Copyright © 2011 Michael Kyprianou & Co LLC, All Rights Reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future | Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future