αρχική sitemap επικοινωνία
  Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι  
  english
 
 
Η Εταιρεία Τομείς Ειδίκευσης Δημοσιεύσεις Νέα Θέσεις Εργασίας Γραφεία Σύνδεσμοι
 
   
 
Τομείς Ειδίκευσης
Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων
Είσπραξη Xρεών
Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο
Πνευματική Ιδιοκτησία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 
 
  Michael Kyprianou & Co. LLC is the winner of the Corporate Int 2010 Legal Awards for the Intellectual Property Law Firm of the Year in Cyprus  
 

Τραπεζικό Δίκαιο

Η ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ και ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., έχοντας γνώση τόσο της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, όσο και του τραπεζικού Δικαίου, μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους εντολείς της αναφορικά με το Τραπεζικό Δίκαιο:

1. Υπηρεσίες προς Τραπεζικά Ιδρύματα:

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει σε εντολείς της (Τραπεζικά Ιδρύματα) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των τομέων ειδίκευσής της, όπως σε φορολογικά και γενικά εμπορικά - εργατικά ζητήματα.

2. Υπηρεσίες προς ιδιώτες:

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει σε εντολείς της (φυσικά πρόσωπα) δικηγορικές υπηρεσίες πάνω στα εξής θέματα:
  • του Νόμου 3869/2010 (περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων)
  • συμβιβασμών παντός είδους με τραπεζικά ιδρύματα
  • υπογραφής/ ανανέωσης συμβάσεων με τραπεζικά ιδρύματα
  • δικαστηριακής εκπροσώπησης πελατών σε περιπτώσεις Διαταγών Πληρωμής ή λοιπών διαδικασιών Αναγκαστικής Εκτέλεσης από τραπεζικά ιδρύματα
και σε πολλά άλλα συναφή. Οι εξειδικευμένοι μας Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι μπορούν να σας καθοδηγήσουν ούτως ώστε να περιορίσετε ή και να αποτρέψετε ακόμα τις συνέπειες της αναγκαστικής εκτέλεσης.

εκτύπωση |
 
 
 
 
Copyright © 2011 Michael Kyprianou & Co LLC, All Rights Reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future | Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future